30 March 2015

[เนื้อเพลง] Miss A - Only You

Miss A - Only You
 미쓰에이 - 다른 남자 말고 너

คลิปอยู่ด้านล่างค่ะ

27 March 2015

[เนื้อเพลง + คำแปล] EXO - Call Me Baby

EXO - Call Me Baby
 엑소 - 콜미베이비

คลิปเพลงอยู่ด้านล่างค่ะ ฟังกันเยอะๆ นะ 5555555

24 March 2015

20 March 2015

[เนื้อเพลง] Red Velvet - Automatic

Red Velvet - Automatic

คลิปเพลงอยู่ด้านล่าง

19 March 2015

[เนื้อเพลง] Ice Cream Cake - Red Velvet

Ice Cream Cake - Red Velvet

คลิปอยู่ด้านล่างจ๊ะ

[เนื้อเพลง] New World - MADTOWN

 New World - MADTOWN
 드루와 - 매드타운

คลิปเพลงอยู่ข้างล่างจ๊ะ

08 March 2015

[เนื้อเพลง] Between Night and Music - B.I.G

 Between Night and Music - B.I.G
 밤과 음악 사이 - 비아이지

คลิปเพลงอยู่ด้านล่างค่ะ