12 September 2015

[เนื้อเพลง] MONSTA X - Rush (신속히)

MONSTA X - Rush
몬스타엑스 - 신속히

คลิปด้านล่างเลยจ๊ะ
내게와 신속히 갑자기 비온듯이
เนเกวา ชินโซคี คับจากี บิ-อนดือชี
내게와 신속히 쟤네는 싱겁지
เนเกวา ชินโซคี จเยเนนึน ชิงกอบจี
내게와 신속히 갑자기 비온듯이
เนเกวา ชินโซคี คับจากี บิ-อนดือชี
내게와 신속히 쟤네는 싱겁지
เนเกวา ชินโซคี จเยเนนึน ชิงกอบจี

Oh yeah 저기 밖에 비온다 주룩주룩
Oh yeah ชอกี พาเก บิ-อนดา จูรุกจูรุก
Girl 신속하게 내게 올라 타라 부릉부릉
Girl ชินโซคาเก เนเก อลรา ทารา บูรึงบูรึง
지금 불러 불러 Oh 경찰들 불러 불러
ชีกึม บุลรอ บุลรอ Oh คยองชัลดึล พุลรอ พุลรอ
쫙 빠진 콜라병 몸매에
จวัก ปาจิน คล-รา-บยอง มมแมเอ
Girl 넌 너무 이뻐 uh 그게 error
Girl นอน นอมู อีปอ uh คือเก error
You’re crazy virus (woo)
털고 싶어 머리어깨무릎발까지
ทอลโก ชิพอ มอรีออเก มูรึพบัลกาจี
심지어 매력 있어 니가 짚는 짝다리도
ชิมจีออ แม-รยอก อิทซอ นีกา ชิพนึน จักดารีโด

니가 머리를 풀을 때 (위험해 위험해 위험해)
นีกา มอรีรึล พุรึลเต (วีฮอแม วีฮอแม วีฮอแม)
내가 미쳤나 봐 어떻게 해 (어떻게 해 어떻게 해 어떻게 해)
เนกา มิ-ชยอ-นา บวา ออตอเค เฮ (ออตอเค เฮ ออตอเค เฮ ออตอเค เฮ)  
1분이 1초 같아 너무 급해나 돌 것 같아
อิล บุน นี อิล โช  กาทา นอมู คึบเพนา ทล กอท กาทา
여유부리는 남자들 전부 돌인 것 같아
ยอยูบูรีนึน นัมจาดึล ชอนบู โทริน กอท กาทา

너도 원하고 있잖아 나뿐 없어 주윌 봐봐
นอโด วอนฮาโก อิทจานา นาปุน ออบซอ จูวีล บวาบวา
다른 남잔 다 너를 간 봐 나는 너만 봐 나는 너만 봐
ทารึน นัมจา ทา นอรึล กัน บวา นานึน นอมัน บวา นานึน นอมัน บวา
머리쓰지말고 마음대로 가 고민 하지 말고 다음으로 가
มอรีซือจีมัลโก มาอึมแดโร กา โกมิน ฮาจี มัลโก ทาอือมือโร กา
철가방매고 부릉부릉
ชอลกาบังแมโก บูรึงบูรึง

내게와 신속히 부릉부릉 (X4)
เนเกวา ชินโซคี บูรึงบูรึง (X4)

I got a phone call 
도대체 몇 명의 남자들이 너의 폰이란 철가방에 있니
โทเดเช มยอท มยองเง นัมจาดือรี นอเอ โพนีรัน ชอลกาบังเง อิทนี
다른 남자들의 자리를 마련해
ทารึน นัมจาดือเร ชารีรึล มา-รยอ-เน
음식 먹고 너 같은 빈 그릇 놓을 자리
อึมชิก มอกโก นอ กาทึน พิน คือรึท โนอึล จารี
재미없지 감동 없지 싱거워
แจมิออบจิ คัมดง ออบจี ชิงกอวอ
너네들은 하나같이 간이 많이 안됐지 uh
นอเนดือรึน ฮานากาชี คานี มานี อัน-ดเวท-จี uh
소금 진하게 쳐줄게 가서 짜져 무서워 짜죠
โซกึม จีนาเก ชยอจุลเก คาซอ จาจยอ มูซอวอ จาจโย
이제 가서 일러 to your mother
อีเจ คาซอ อิลรอ to your mother

니가 다리를 꼬을 때 (위험해 위험해 위험해)
นีกา ทารีรึล โกอึล เต (วีฮอแม วีฮอแม วีฮอแม)
네게 딱지를 맞을 땐 (어떻게 해 어떻게 해 어떻게 해)
เนเก ตักจีรึล มาจึล เตน (ออตอเค เฮ ออตอเค เฮ ออตอเค เฮ)
백 번은 찍어야 할 것 같아 간만 보는 애들은 모르는 style
แพค บอนึน จี-กอ-ยา ฮัล กอท กาทา คันมัน โบนึน เอดือรึน โมรือนึน style
여유부리는 남자들 전부 돌인 것 같아
ยอยูบูรีนึน นัมจาดึล ชอนบู โทริน กอท กาทา

너도 원하고 있잖아 나뿐 없어 주윌 봐봐
นอโด วอนฮาโก อิทจานา นาปุน ออบซอ จูวีล บวาบวา
다른 남잔 다 너를 간 봐 나는 너만 봐 나는 너만 봐
ทารึน นัมจา ทา นอรึล กัน บวา นานึน นอมัน บวา นานึน นอมัน บวา
머리쓰지말고 마음대로 가 고민 하지 말고 다음으로 가
มอรีซือจีมัลโก มาอึมแดโร กา โกมิน ฮาจี มัลโก ทาอือมือโร กา
철가방매고 부릉부릉
ชอลกาบังแมโก บูรึงบูรึง

내게와 신속히 부릉부릉 (X4)
เนเกวา ชินโซคี บูรึงบูรึง (X4)

우리 사이 초침을 지워 (지워)
อูรี ซาอี โชชิมึล ชีวอ (ชีวอ)
내게와 신속하게 주위 남자들이 전부 나를 질투하게 해줘
เนเกวา ชินโซคาเก จูวี นัมจาดือรี ชอนบู นารึล ชิลทูฮาเก แฮจวอ
지루할 틈이 없을 거야
ชีรูฮัล ทือมี ออบซึล กอยา
내게와 신속히 갑자기 비온듯이
เนเกวา ชินโซคี คับจากี บิ-อนดือชี

내게와 신속히 갑자기 비온듯이
เนเกวา ชินโซคี คับจากี บิ-อนดือชี
내게와 신속히 쟤네는 싱겁지
เนเกวา ชินโซคี จเยเนนึน ชิงกอบจี
내게와 신속히 갑자기 비온듯이
เนเกวา ชินโซคี คับจากี บิ-อนดือชี
내게와 신속히 쟤네는 싱겁지
เนเกวา ชินโซคี จเยเนนึน ชิงกอบจี

Korean Lyrics : Naver.com 
Thai Lyrics  : NCNPlanet
Please Take out with full credits 


No comments:

Post a Comment