24 February 2015

[เนื้อเพลง] Love Equation - VIXX

Love Equation - VIXX
이별공식 - 빅스

คลิปอยู่ด้านล่างนะคะ

사랑의 결말은 이별
ซารังเง คยอลมัลรึน อีบยอล
그와 동시에 눈물을 흘려
คือวา ทงชีเอ นุนมุลรึล ฮึลรยอ
없으면 섭한 비도 내리고
ออบซือมยอน ซอมัน บีโด เนรีโก
또 뻔한 이별의 공식을 성립하죠 Let’s go 
โต ปอนนัน อีบยอลเล กงชิก ซองริบาจโย Let’s go

Yeah, love is incomplete, 
the story of love equation

이별 장면에선 항상 비가 오지
อีบยอล ชังมยอนเน ซอน ฮังซัง บีกา โอจี
열대 우림 기후 속에 살고 있나
ยอลแด อูริม กีฮู ซกเก ซัลโก อิทนา
긴 밤 외로움과 가을 또 추억은
คิน บัม เวโรอุมกวา คาอึล โต ชูออกกึน
왜 늘 붙어 다녀 무슨 공식이야
แว นึล บุททอ ดานยอ มูซึน คงชิกกียา

떠난 그 사람을 계속 그리면서
ตอนา คือ ซารัมมึล คเยซก คือรีมยอนซอ
눈물 흐르지만 행복 빌어준대
นุนมุล ฮือรือจีมัน แฮงบก บิรอจุนเด
그런 천사표가 요즘 어디 있어
คือรอน ชอนซาพโยกา โยจึม ออดี อิทซอ
설마 옛날에도 말만 그랬겠지
ซอลมา เยทนัลเรโด มัลมัน คือแรทเกทจี

준비 땅~ 그래 하하 호호
จุนบี ตัง~ คือเร ฮ่าฮ่า โฮโฮ 
딱 여기까지가 끝인가 보오 
ตัก ยอกีกาจีกา กึทชินกา โพโอ
억지 미소 날리고 어정쩡하게 포옹
ออกจี มีโซ นัลรีโก ออจองจองฮาเก โพ-อง
하고 나서 쿨내 풍기며 Go home
ฮาโก นาซอ คุลเน พุงกีมยอ Go home
같은 듯 달라 표현 못할 애매한
กัททึน ดึท ทัลรา พโยฮยอน มททัล เอเมฮัน  
슬픔 지수 계산 
ซึลพึม จีซู คเยซัน
달님도 모르는 이별의 느낌
ทัลนิมโด โมรือนึน อีบยอลเร นือกิม 
되려 후련할지도 모르니 Don’t cry
ดเวรยอ ฮูรยอนฮัลจีโด โมรือนี Don’t cry 

햇빛 눈이 부신 날에 이별해봤니
เฮทบิท นุนนี พูชิน นัลเร อีบยอลเร-บวัทนี
비 오는 날보다 더 심해 
บี โอนึน นัลโบดา ทอ ชิมเม
작은 표정까지 숨길 수가 없잖아 
ชักกึน พโยจองกาจี ซุมกิล ซูกา ออบจันนา
흔한 이별노래들론 표현이 안돼
ฮึนฮัน อีบยอลโนแรดึลรน พโยฮยอนนี อันดเว
너를 잃어버린 내 느낌은
นอรึล อิลรอ-บอริน เน นือกิมมึน
그런데 들으면 왜 눈물이 날까 
คือรอนเด ดึลรือมยอน แว นุนมุลรี นัลกา

널 떠나 돌아가는 발걸음이 무거울까
นอล ตอนา ทลรากานึน พัลกอลรึมมี มูกออุลกา
맘 편히 달려가서 티빌 켜고 웃진 않을까
มัม พยอนนี ทัลรยอกาซอ ทีบิล คยอโก อุทจิน อันนึลกา
네 생각을 잠시도 하지 않고 자면 안될까
เน แซงกักกึล ชัมชีโด ฮาจี อันโก จีมยอน อันดเวลกา 
그래 사랑이 뚝딱 만들어지지는 않아
คือแร ซารังงี ตุกตัก มันดึลรอจีจีนึน อันนา
잘 가요 안-녕
ชัล กาโย อันนยอง
가는 거야 
คานึน กอยา

햇빛 눈이 부신 날에 이별해봤니
เฮทบิท นุนนี พูชิน นัลเร อีบยอลเร-บวัทนี
비 오는 날보다 더 심해 
บี โอนึน นัลโบดา ทอ ชิมเม
작은 표정까지 숨길 수가 없잖아 
ชักกึน พโยจองกาจี ซุมกิล ซูกา ออบจันนา
흔한 이별노래들론 표현이 안돼
ฮึนฮัน อีบยอลโนแรดึลรน พโยฮยอนนี อันดเว
너를 잃어버린 내 느낌은
นอรึล อิลรอ-บอริน เน นือกิมมึน
그런데 들으면 왜 눈물이 날까 
คือรอนเด ดึลรือมยอน แว นุนมุลรี นัลกา

이제 뻔한 눈물을 흘리지는 마
อีเจ ปอนัน นุนมุลรึล ฮึลรีจีนึน มา
끝이 꼭 슬픈 건 아냐
กึทชี กก ซึลพึน กอน อานยา
남들과 다른 나만의 감정
นัมดึลกวา ทารึน นามันเน คัมจอง
이별 앞에선 나를 봐
อีบยอล อัพเพซอน นารึลบวา
(Look at me girl) 가는 거야 
(Look at me girl) คานึน กอยอ

햇빛 눈이 부신 날에 이별해봤니
เฮทบิท นุนนี พูชิน นัลเร อีบยอลเร-บวัทนี
비 오는 날보다 더 심해 
บี โอนึน นัลโบดา ทอ ชิมเม
작은 표정까지 숨길 수가 없잖아 
ชักกึน พโยจองกาจี ซุมกิล ซูกา ออบจันนา
흔한 이별노래들론 표현이 안돼
ฮึนฮัน อีบยอลโนแรดึลรน พโยฮยอนนี อันดเว
너를 잃어버린 내 느낌은
นอรึล อิลรอ-บอริน เน นือกิมมึน
그런데 들으면 왜 눈물이 날까 
คือรอนเด ดือรือมยอน แว นุนมุลรี นัลกา

흔한 이별노래들론 표현이 안돼
ฮึนฮัน อีบยอลโนแรดึลรน พโยฮยอนนี อันดเว
너를 잃어버린 내 느낌은
นอรึล อิลรอ-บอริน เน นือกิมมึน
그런데 들으면 왜 눈물이 날까 
คือรอนเด ดือรือมยอน แว นุนมุลรี นัลกา

You know, no more cry


Korean Lyrics : Naver.com
Thai Lyrics : NCNPlanet
Please Take out with full credits

No comments:

Post a Comment