21 July 2015

[เนื้อเพลง] TVXQ! (Sung By U-Know) - Champagne

TVXQ! (Sung By U-Know) - Champagne
동방신기 - 샴페인이 막이 올라, we got something
อี มักกี อลรา, we got something
화려한 스파클링 속의 마블링
ฮวารยอฮัน ซือพากืลริง โซเก มาบือริง
너란 crystal 정말 my style
นอรัน crystal ชองมัน my style
모르겠니 거짓이 아닌 진실
โมรือเกทนี คอจิชิ อานิน จินชิล
오늘 따라 좋은 Cherry Scent
โอนึล ตารา จงงึน Cherry Scent

이런 날에 어울리는 은은한 달빛
อีรอน นัลเร อออุลรีนึน อึนอือนัน ทัลบิท
너무 당연한 너의 특별함
นอมู ทังยอนัน นอเอ ทึกบยอรัม
투명한 잔에 비친 완벽함
ทูมยองฮัน จาเน บิชิน วันบยอกัม

수많은 사람들 속에 유난히 빛나
ซูมานึน ซารัมดึล โซเก ยูนานี บิทนา
차올라 아찔한 느낌에 입술이 말라
ชาอลรา อาชิรัน นือกิเม อิบซุลรี มัลรา
쉽지는 않겠지만 너를 위한 잔을 채워
ชวิบจีนึน อันเกทจีมัน นอรึล วีฮัน ชานึล แชวอ
한입에 느껴진 전율 only one only one yeah
ฮันอิเบ นือ-กยอ-จิน ชอนยุล only one only one yeah

달콤한 향기 한 모금
ทัลคมฮัน ฮยังกี ฮัน โมกึม 
빠진 것 같아 난 조금
ปาจิน กอท กัททา นัน โชกึม

Woo Awe baby 짜릿함이 파고드는 순간
Woo Awe baby ชาริททามี พาโกทือนึน ซุนกัน
(마주친 두 눈이 아슬아슬)
(มาจูชิน ทู นุนี อาซึลอาซึล)
Woo Awe Baby 무슨 말이 필요해
Woo Awe Baby มูซึน มารี พิรโยแฮ
Girl I only want you tonight

Got only one DAY, only one TAKE, only one CHANCE
only one TAKE, only one CHANCE
Girl I only want you tonight
Got only one DAY, only one TAKE, only one CHANCE
only one TAKE, only one CHANCE
Girl I only want you tonight

유려히 빛나는 입술 감상만 하는 건 실수
ยูรยอฮี บิทนานึน อิบซุล คัมซังมัน ฮานึน กอน ชิลซู
감각이 마비된 이유 입맞춤 그리고 전율
คัมกากี มาบิ-ดเวน อียู อิบมัทชุม คือรีโก ชอนยุล
터지는 별을 본 이후 다른 건 따분해 전부
ทอจีนึน บยอรึล บน อีฮู ทารึน กอน ตาบุเน ชอนบู
유일한 감동의 갈구 너로 다 채우고 싶어 Ohhhh
ยูอิลฮัน คัมดงเง คัลกู นอโร ทา แชอูโก ชิพอ Ohhhh
You don’t know, 조급하게 널 바라지 않아
You don’t know, โชกึบฮาเก นอล พาราจี อานา
Yes, You know, 흔들리는 눈빛 속일 수 없어
Yes, You know, ฮึนดึลรีนึน นุนบิท โซกิล ซู ออบซอ
깨고 싶지 않아 꿈만 같은 오늘 밤
เกโก ชิพจี อานา กุมมัน กัททึน โอนึล บัม
어느새 너도 모르게 only one only one yeah
ออนือแซ นอโด โมรือเก only one only one yeah

혀 끝에 퍼진 이 느낌
ฮยอ กึทเท พอจิน อี นือกิม
피할 수 없어 난 지금
พิฮัล ซู ออบซอ นัน ชีกึม

Woo Awe baby 짜릿함이 파고드는 순간
Woo Awe baby ชาริททามี พาโกทือนึน ซุนกัน
(마주친 두 눈이 아슬아슬)
(มาจูชิน ทู นุนี อาซึลอาซึล)
Woo Awe Baby 무슨 말이 필요해
Woo Awe Baby มูซึน มารี พิรโยแฮ
Girl I only want you tonight 

Got only one DAY, only one TAKE, only one CHANCE
only one TAKE, only one CHANCE
Girl I only want you tonight
Got only one DAY, only one TAKE, only one CHANCE
only one TAKE, only one CHANCE
Girl I only want you tonight

Girl I only want you tonight 

I only want you with chu-
지울 수가 없는 이 mood 우린 아마 cheers
ชีอุล ซูกา ออบนึน อี mood อูริน อามา cheers  
I only want you ma boo
내가 취했듯 너도 내게 취하길
เนกา ชวีแฮทดึท นอโด เนเก ชวีฮากิล
I only want you I only want you
so what can I do
I only want you I only want you
Girl I only want you
I only want you with chu-
누가 먼저랄 것 없이 부딪혀 온 cheers
นูกา มอนจอรัล กอท ออบชิ พูดิชยอ อน cheers
I only want you

Ooo Awe baby 넘칠 듯이 채워지는 순간
Ooo Awe baby นอมชิล ดือชิ แชวอจีนึน ซุนกัน
(젖어든 숨소리 차츰 차츰)
(ชอจอดึน ซุมโซรี ชาชึม ชาชึม)
Ooo Awe Baby 그림 같은 너와 나
Ooo Awe baby คือริม กัททึน นอวา นา
Girl I only want you tonight

Got only one DAY, only one TAKE, only one CHANCE
only one TAKE, only one CHANCE
Girl I only want you tonight
Got only one DAY, only one TAKE, only one CHANCE
only one TAKE, only one CHANCE
Girl I only want you tonight

Korean Lyrics : naver.com
Thai Lyrics : NCNPlanet
Please Take out with full credits 


No comments:

Post a Comment