10 December 2015

[เนื้อเพลง + คำแปล] EXO - On the Snow

EXO - On the Snow
 엑소 - 발자국


Baby
Ooh Yeah Oh
여기 흰 눈 위에 너의 걸음 따라서
ยอกี ฮีน นุน วีเอ นอเอ กอรึม ตาราซอ
เดินตามรอยเท้าของคุณไปบนหิมะสีขาว
Listen

더 가버림 안돼요 따라갈 수 없죠
ทอ กาบอริม อันดเวโย ตารากัล ซู ออบจโย
อย่าไปอีกเลย ผมอาจจะตามไปไม่ได้อีก
멀어지면 그저 난 바라봐야 해요
มอรอจีมยอน คือจอ นัน พาราบวายา เฮโย
หากคุณไปไกลกว่านี้ ผมจะทำแค่มองดูอยู่ห่างๆ
달력이 전부 끝나기 전
ทัลรยอกี ชอนบู กึทนากี จอน
ก่อนที่ปฏิทินจะถึงหน้าสุดท้าย
그대 있는 곳 찾아서
คือแด อิทนึน กท ชาจาซอ
ผมจะหาที่ที่คุณอยู่ให้เจอ
이젠 내가 갈게요 거기 멈춰요 Ah Ah Ah
อีเจน เนกา คัลเกโย คอกี มอมชวอโย Ah Ah Ah
ตอนนี้ผมกำลังไปที่นั่น ได้โปรดหยุดอยู่ตรงนั้น

혹시나 내가 길을 잃어버릴까
ฮกชีนา เนกา คีรึล อีรอ-บอ-ริลกา
สมมติว่าผมหลงทางขึ้นมาล่ะ
깊이 새겨둔 그대 마음 알아요
คีพี เซคยอดุน คือแด มาอึม อาราโย
ใจของคุณจะกังวลไหม ตอนนี้ผมรู้แล้ว

여기 떨어진 이 사랑이
ยอกี ตอรอจิน อี ซารังงี
ที่ตรงนี้คุณได้ทิ้งความรักเอาไว้
나에겐 화살표 되어
นาเอเกน ฮวาซัลพโย ดเว-ออ
และกลายเป็นเครื่องหมาย
그대 머무는 곳 알려주네요
คือแด มอมูนึน กท อัลรยอจูเนโย
ชี้ให้ผมเห็นหนทาง
꼭 나보다 딱 한 뼘
กก นาโพดา ตัก ฮัน ปยอม
แค่เพียงคืบเดียวเท่านั้น
작은 발자국과 또
ชากึน พัลจากุกกวา โต
รอยเท้าของคุณที่เล็กกว่าของผม 
이 길을 걸어 난 지금 On the snow
อี คีรึล คอรอ นัน ชีกึม On the snow
ตอนนี้ผมกำลังเดินไปบนเส้นทางแห่งหิมะนี้

Oh 저만치 보여요 그대의 그 모습
ชอมันชี โพยอโย คือแดเอ คือ โมซึบ
ตอนนี้ผมเห็นคุณจากที่ไกลๆ
어디쯤 왔는지 돌아본 것 같아
ออดีจึม วัทนึนจี ทลราบน กอท กัททา
ผมมองกลับไปว่าเดินมาไกลขนาดไหน
쌓인 눈 위로 한참이나
ซาอิน นุน วีโร ฮันชามีนา
บนหิมะที่พอกพูนขึ้นเรื่อยๆ
네 얼굴을 덧그렸어
นี ออลกุรึล ดอท คือรยอซอ
ผมวาดใบหน้าของคุณซ้ำๆ
내린 눈이 그 모습 지울 수 없게 난 난 난
เนรีน นุนี คือ โมซึบ จีอุล ซู ออบเก นัน นัน นัน
จนกว่าหิมะจะร่วงหล่นลงมาลบมันออกไปไม่ได้

빛나던 우릴 아직 기억하나요
บิทนาดอน อูริล อาจิก คี-ออ-คานาโย
คุณยังจำวันเวลาเก่าๆ ที่ดีของเราได้ไหม
그 날에 멈춘 우리 추억을 쫓아
คือ นาเร มอมชุน อูรี ชูออกึล โจชา
ผมไล่ตามความทรงจำของเรา ในวันที่ได้หยุดเอาไว้

여기 떨어진 이 사랑이
ยอกี ตอรอจิน อี ซารังงี
ที่ตรงนี้คุณได้ทิ้งความรักเอาไว้
나에겐 화살표 되어
นาเอเกน ฮวาซัลพโย ดเว-ออ
และกลายเป็นเครื่องหมาย
그대 머무는 곳 알려주네요
คือแด มอมูนึน กท อัลรยอจูเนโย
ชี้ให้ผมเห็นหนทาง
꼭 나보다 딱 한 뼘
กก นาโพดา ตัก ฮัน ปยอม
แค่เพียงคืบเดียวเท่านั้น
작은 발자국과 또
ชากึน พัลจากุกกวา โต
รอยเท้าของคุณที่เล็กกว่าของผม 
이 길을 걸어 난 지금 On the snow
อี คีรึล คอรอ นัน ชีกึม On the snow
ตอนนี้ผมกำลังเดินไปบนเส้นทางแห่งหิมะนี้

혼자서 보낸 밤이 지나고
ฮนจาซอ โพเนน บามี จีนาโก
เมื่อคืนที่อ้างว้างของคุณผ่านพ้นไป
그 문을 열어 밖을 보면 깜짝 놀라게
คือ มุนึล ยอรอ พากึล โพมยอน กัมจัก นลราเก
และเมื่อคุณได้ก้าวออกมาจากประตู คุณอาจจะประหลาดใจ
그 날에 잠시 다녀간 듯이 oh 내가 서 있을게
คือ นาเร ชัมชี ทานยอกัน ดือชี oh เนกา ซอ อิซึลเก
ในขณะเดียวกัน ผมก็จะไปยืนอยู่ตรงนั้น

You give me yours, I'll give you mine
ให้ผมเป็นของคุณ และคุณก็จะเป็นของผมเช่นกัน

여기 떨어진 이 사랑이
ยอกี ตอรอจิน อี ซารังงี
ที่ตรงนี้คุณได้ทิ้งความรักเอาไว้
나에겐 화살표 되어
นาเอเกน ฮวาซัลพโย ดเว-ออ
และกลายเป็นเครื่องหมาย
그대 머무는 곳 알려주네요
คือแด มอมูนึน กท อัลรยอจูเนโย
ชี้ให้ผมเห็นหนทาง
꼭 나보다 딱 한 뼘
กก นาโพดา ตัก ฮัน ปยอม
แค่เพียงคืบเดียวเท่านั้น
작은 발자국과 또
ชากึน พัลจากุกกวา โต
รอยเท้าของคุณที่เล็กกว่าของผม 
이 길을 걸어 난 지금 On the snow
อี คีรึล คอรอ นัน ชีกึม On the snow
ตอนนี้ผมกำลังเดินไปบนเส้นทางแห่งหิมะนี้Korean Lyrics : Naver.com 
Eng Trans : kbeat
Thai Lyrics & Trans : NCNPlanet
Please Take out with full credits

No comments:

Post a Comment