20 April 2016

[เนื้อเพลง + คำแปล] YESUNG - BETWEEN

YESUNG - BETWEEN
저 따스한 햇살 너머 기분 좋은 향기가 나,
ชอ ตา ซือ ฮัน แฮด ซัล นอ มอ คี บุน โจ อึน ฮยัง กี กา นา
ผ่านแสงแดดอันอบอุ่น กลิ่นที่ให้ความรู้สึกดี
네가 온 순간
นีกา อน ซุนกัน
ตอนที่เธอเดินเข้ามาหาฉัน
좀 급하게 만든 약속 혹시 눈치 챘으려나,
จม คือ บา เก มัน ดึน ยัก ซก ฮก ชี นุน ชี แช ซือ รยอ นา
ฉันมาก่อนเวลานัดของเราด้วยนะ เธอได้สังเกตมันไหม
너를 본 순간
นอ รึล บน ซุน กัน
ช่วงเวลาที่ฉันเห็นเธอ

숨기지 못하는 내 맘 많이 티 났을 거야
ซุม กา จี มท ทา นึน เน มัม มา นี ที นา ซึล กอ ยา
ฉันซ่อนความรู้สึกเอาไว้ไม่อยู่ มันต้องเห็นได้ชัดแน่ๆ

우린 어떤 사이인 거니
อู ริน ออ ตอน ซา อี อิน กอ นี
เราเป็นอะไรกันงั้นหรอ
편한 친구 사이란 말은 싫은데
พยอ นัน ชิน กู ซา อี รัน มา รึน ชี รึน เด
ฉันไม่อยากเป็นแค่เพื่อนธรรมดาเลย
지금처럼 앞이 아닌 바로 옆자리에
ชี กึม ชอ รอม อา พี อา นิน พา โร ยอบ จา รี เอ
ฉันไม่อยากอยู่ตรงหน้าเธอเหมือนตอนนี้ แต่อยากอยู่ข้างเธอต่างหาก
지금보다 훨씬 더 가까운 곳에 있고 싶어
ชี กึม โบ ดา ฮวอล ชิน ดอ คา กา อุน โก เซ อิท โก ชิ พอ
อยากจะสนิทกับเธอให้มากกว่าที่เราเป็นอยู่

왜 자꾸 넌 웃기만 해 역시 알고 있던 거야,
แว ชา กู นอน อุท กี มัน เฮ ยอก ชี อัล โก อิท ดอน กอ ยา
ทำไมเธอถึงเอาแต่หัวเหราะล่ะ หรือว่ารู้อยู่แล้ว
모른 척하고
โม รึน ชอ กา โก
แต่แกล้งทำเป็นไม่รู้กันแน่
딴 얘기로 돌리지 마 아직 대답 안 했잖아,
ตัน เย กี โร ทล รี จี มา อา จิก แท ดับ อัน แฮท จา นา
อย่าเปลี่ยนเรื่องสิ เธอยังไม่ได้ตอบฉันเลย
놀리지 말고
นล รี จี มัล โก
อย่าทำเป็นเรื่องตลกเลยน่า

나 왜 이런걸까 이상하게 말을 더듬어
นา แว อี รอน กอล กา อี ซัง ฮา เก มา รึล ดอ ดือ มอ
ทำไมฉันถึงพูดติดๆ ขัดๆ แบบนี้เล่า

우린 어떤 사이인 거니
อู ริน ออ ตอน ซา อี อิน กอ นี
เราเป็นอะไรกันงั้นหรอ
편한 친구 사이란 말은 싫은데
พยอ นัน ชิน กู ซา อี รัน มา รึน ชี รึน เด
ฉันไม่อยากเป็นแค่เพื่อนธรรมดาเลย
지금처럼 앞이 아닌 바로 옆자리에
ชี กึม ชอ รอม อา พี อา นิน พา โร ยอบ จา รี เอ
ฉันไม่อยากอยู่ตรงหน้าเธอเหมือนตอนนี้ แต่อยากอยู่ข้างเธอต่างหาก
지금보다 훨씬 더 가까운 곳에 있고 싶어
ชี กึม โบ ดา ฮวอล ชิน ดอ คา กา อุน โก เซ อิท โก ชิ พอ
อยากจะสนิทกับเธอให้มากกว่าที่เราเป็นอยู่

고민하는 모습도 예쁜 너
โก มี นา นึน โม ซึบ โด เย ปึน นอ
แม้แต่ตอนเธอกังวลยังน่ารักเป็นบ้า
그냥 고갤 들어 날 봐줘
คือ นยัง โค เกล ทือ รอ นัล บวา จวอ
แค่เงยหน้ามามองฉันหน่อย

우린 오늘부턴 거니
อู ริน โอ นึล บู ทอน กอ นี
เรามาเริ่มกันวันนี้เลยดีไหม
마침 오늘따라 날씨도 좋아
มา ชิม โอ นึล ตา รา นัล ชี โด โช วา
วันนี้อากาศก็เป็นใจจะตายไป
항상 꿈꿔왔던 시간 바로 지금이야
ฮัง ซัง กุม กวอ วัท ดอน ชี กัน พา โร ชี กือ มี ยา
ฉันฝันถึงช่วงเวลานี้มาตลอด
매일 혼자 연습했었던 그 말
แม อิล ฮน จา ยอน ซือ เบ ซอท ดอน คือ มัล 
ถ้อยคำที่ฉันฝึกพูดอยู่คนเดียวทุกวัน
사랑해 너를
ซา รัง เฮ นอ รึล
ฉันรักเธอ

Korean Lyrics : Naver.com 
Eng Trans : popgasa
Thai Lyrics & Trans : NCNPlanet
Please Take out with full credits 

No comments:

Post a Comment