25 April 2016

[เนื้อเพลง + คำแปล] SEVENTEEN - Pretty U

SEVENTEEN - Pretty U
세븐틴 - 예쁘다Seventeen Yup

할 말이 많은데
ฮัล มา รี มา นึน เด
มีหลายอย่างที่ฉันจะพูด
정리가 잘 안돼
ชอง รี กา จา รัน ดเว
แต่ว่าเรียบเรียงไม่ถูก
도와줘 SOS
โท วา จวอ SOS
ช่วยฉันที SOS

하나 둘 셋 넷
ฮานะ ทุล เซด เนด
หนึ่ง สอง สาม สี่

어떤 표현법을 써야만
ออ ตอน พโย ฮยอน บอ บึล ซอ ยา มัน
ต้องแสดงออกยังไง
내 맘이 전해질까 
เน มามี จอ เน จิล กา
ถึงจะส่งหัวใจของฉันออกไปได้
마음을 꺼내서 너에게
มา อือ มึล กอ เน ซอ นอ เอ เก
หรือว่าฉันควรจะควักหัวใจออกมา
복사해 붙여야 하는 건가
พก ซา เฮ บู ทยอ ยา ฮา นึน กอน กา
ก็อปวางให้เธอดีไหม
어느 멋진 날에 나에게
ออ นือ มอด จิน นา เร นา เอ เก
วันดีคืนดี
짠하고 나타나선
จา นา โก นา ทา นา ซอน
ก็ปรากฏตัวอย่างกับเวทมนต์
내 맘을 취하고 시선을 빼앗고
เน มา มึล ชวี ฮา โก ชี ซอ นึล แป อัท โก
เอาหัวใจของฉันไป ดึดดูดสายตาของฉันไว้
넌 욕심쟁이
นอน ยก ชิม เจง งี
เธอมันนักกอบโกยชัดๆ

내가 하고 싶었던 말은
เน กา ฮา โก ชิ พอท ดอน มา รึล
ที่ฉันอยากจะพูดก็คือ

Don't take this the wrong way
But 너 말곤 안 보여
But นอน มัล กน อัน โบ ยอ
ฉันเห็นเธอแหละแต่แบบว่า
Your so ice ice baby
At the same time 넌 날 녹여
At the same time นอน นัล โน กยอ
At the same time เธอทำให้ฉันละลาย
Just can't get enough
날 너에게 숨김 없이 보여주고 싶어
นัล นอ เอ เก ซุม กิม ออบ ชี โบ ยอ จู โก ชิ พอ
ฉันอยากจะให้เธอเห็นทุกอย่างของฉัน

우린 서로를 선택했고
อู ริน ซอ โร รึล ซอน แท เกท โก
เราเลือกกันและกัน
나노 단위로 집중해
นา โน ดัน วี โร ชิบ จุง เง
โฟกัสแม้แต่สิ่งเล็กๆ
널 볼 때 난 숨이 체할 것 같아
นอล บล เต นัน ซุ มี เช ฮัล กอท กา ทา
ฉันเห็นเธอทีไร เหมือนหยุดหายใจเลย

평소엔 안 그러는데
พยอง โซ เอน อัน คือ รอ นึน เด
ทั้งที่ปกติไม่เคยเป็นแบบนี้

예쁜 말 모두 모아서
เย ปึน มัล โม ดู โม อา ซอ
ฉันอยากจะรวบรวมคำหวานๆ ทั้งหมด
따다 주고 싶은데
ตา ดา จู โก ชิ พึน เด
เพื่อบอกกับเธอ
너- 앞에 서면 자꾸 들어가는 말
นอ อา เพ ซอ มยอน ชา กู ทือ รอ กา นึน มัล
แต่พอยืนอยู่ตรงหน้าเธอ มันกลับพูดไม่ออก
새벽에 물을 마시면서
เซ บยอ เก มุ รึล มา ชี มยอน ซอ
ตอนที่ดื่มน้ำเมื่อเช้า
혼자 다짐해 나는 너에게
ฮน จา ทา ชี เม นา นึน นอ เอ เก
ฉันสัญญากับตัวเองไว้

턱 끝까지 차 올랐던 그 말을
ทอก กึท กา จี ชา อล รัท ดอน คือ มา รึล
ว่าจะสารภาพสิ่งที่ติดอยู่บนลิ้นของฉัน
내일 꼭 하겠어
เน อิล กก ฮา เกท ซอ
เมื่อวานนี้
너 예쁘다
นอ เย ปือ ดา
เธอน่ารักมากเลย

감기에는 약
คัม กี เอ นึน ยัก
ยาสำหรับไข้หวัด
배고프면 밥
เพ โก พือ มยอน พับ
อาหารสำหรับคนที่หิวโหย
너 에는 나
นอ เอ นึน นา
เธอสำหรับฉัน
처럼 사전에 널 찾으면
ชอ รอม ซา จอ เน นอล ชา จือ มยอน
ฉันอยากจะนิยามว่าเธอคือฉัน
나로 정의됐음 좋겠단 말이야
นา โร จอง เอ ดเว ซึม โช เกท ดัน มา รี ยา
ไว้ในดิกชันนารี่น่าจะดี
근데 오늘은 대체 어떻게 해야 돼
คึน เด โอ นือ รึล เด เช ออ ตอ เค เฮ ยา ดเว
แล้ววันนี้ฉันควรทำอะไรดีล่ะ


인터넷에다 물어볼까
อิน ทอ เนต เช ดา มู รอ บล กา
ลองเสริชอินเทอร์เน็ตดูดีมั้ย
어떤 옷 또 어떤 곳
ออ ตอน อด โต ออ ตอน กด
จะใส่ชุดอะไรดี จะไปที่ไหนดี
공부를 이렇게나 해볼 걸
กง บู รึล อี รอ เค นา เฮ บล กอล
ฉันควรจะศึกษาให้เยอะๆ แบบนี้เลย

우린 서로를 선택했고
อู ริน ซอ โร รึล ซอน แท เกท โก
เราเลือกกันและกัน
나노 단위로 집중해
นา โน ดัน วี โร ชิบ จุง เง
โฟกัสแม้แต่สิ่งเล็กๆ
널 볼 때 난 숨이 체할 것 같아
นอล บล เต นัน ซุ มี เช ฮัล กอท กา ทา
ฉันเห็นเธอทีไร เหมือนหยุดหายใจเลย

평소엔 안 그러는데
พยอง โซ เอน อัน คือ รอ นึน เด
ทั้งที่ปกติไม่เคยเป็นแบบนี้

예쁜 말 모두 모아서
เย ปึน มัล โม ดู โม อา ซอ
ฉันอยากจะรวบรวมคำหวานๆ ทั้งหมด
따다 주고 싶은데
ตา ดา จู โก ชิ พึน เด
เพื่อบอกกับเธอ
너- 앞에 서면 자꾸 들어가는 말
นอ อา เพ ซอ มยอน ชา กู ทือ รอ กา นึน มัล
แต่พอยืนอยู่ตรงหน้าเธอ มันกลับพูดไม่ออก
새벽에 물을 마시면서
เซ บยอ เก มุ รึล มา ชี มยอน ซอ
ตอนที่ดื่มน้ำเมื่อเช้า
혼자 다짐해 나는 너에게
ฮน จา ทา ชี เม นา นึน นอ เอ เก
ฉันสัญญากับตัวเองไว้

턱 끝까지 차 올랐던 그 말을
ทอก กึท กา จี ชา อล รัท ดอน คือ มา รึล
ว่าจะสารภาพสิ่งที่ติดอยู่บนลิ้นของฉัน
내일 꼭 하겠어
เน อิล กก ฮา เกท ซอ
เมื่อวานนี้
너 예쁘다
นอ เย ปือ ดา
เธอน่ารักมากเลย

I can't take it no more
할말은 있는데
ฮัล มา รึน อิท นึน เด
มีบางอย่างที่ฉันต้องพูด
I can't take it no more
지금 하려고 해
ชี กึม ฮา รยอ โก เฮ
ฉันจะพยายามพูดตอนนี้แหละ
I can't take it no more
편지를 쓰려다가
พยอน จี รึล ซือ รยอ ดา กา
ฉันเคยเขียนจดหมายด้วยนะ
I can't take it no more
못 참겠어
มท ชัม เกท ซอ
ฉันทนไม่ไหวแล้ว

Baby you're my lady
너의 마음속을 달려가는 중인데
นอ เอ มา อึม โซ กึล ทัล รยอ กา นึน จุง อิน เด
ฉันจะวิ่งไปให้ถึงหัวใจเธอ
Baby 이제 거의 다 왔어
Baby อีเจ กอ เอ ทา วา ซอ
Baby ตอนนี้ฉันกำลังจะไปถึงแล้ว

ฮา
ฮา

새벽에 물을 마시면서
เซ บยอ เก มุ รึล มา ชี มยอน ซอ
ตอนที่ดื่มน้ำเมื่อเช้า
혼자 다짐해 나는 너에게
ฮน จา ทา ชี เม นา นึน นอ เอ เก
ฉันสัญญากับตัวเองไว้
영화처럼 달콤하고 예쁜 그 말
ยอง ฮวา ชอ รอม ทัล โค มา โก เย ปึน คือ มัล
ว่าจะพูดคำหวานๆ ให้เหมือนกับในหนังเลย
몇 날 몇 일 밤새 연습했던 그 말
มยอท นัล มยอท อิล พัม เซ ยอน ซือ เบท ดอน คือ มัล
มีคำที่ฉันฝึกพูดมาทั้งวันทั้งคืน
내일은 꼭 두 주먹을 꽉 쥐고
เน อิล รึล กก ทู จู มอ กึล กวัก ชวี โก
พรุ่งนี้ฉันจะกำหมัดให้แน่น
말 해주고 싶어
มา เร จู โก ชี พอ
แล้วพูดสิ่งที่ฉันอยากบอก
너 예쁘다
นอ เย ปือ ดา
เธอน่ารักมากเลย

Does she love me 
Does she love me not?
하루 종일 세고 있어 꽃잎만
ฮา รู โจ งิล เซ โก อิ ซอ กท อิบ มัน
ฉันนับกลีบดอกไม้อยู่ทั้งวัน
Does she love me 
Does she love me not?
꽃잎은 내게 어떤 답을 전해 줄까
กท อิ พึน เน เก ออ ตอน ทา บึล จอ เน จุล กา
กลีบดอกไม้พวกนี้จะตอบฉันว่าอะไรนะ


Korean Lyrics : Naver.com 
Eng Trans : 1theK
Thai Lyrics & Trans : NCNPlanet
Please Take out with full credits 1 comment: